Bölümdeki Hekimler

Prof. Dr. Sevgi ESKİOCAK
Biyokimya Laboratuvarı
Doç. Dr. Ataman GÖNEL
Biyokimya Laboratuvarı