Bölümdeki Hekimler

Doç. Dr. Hadiye DEMİRBAKAN
Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı