Bölümdeki Hekimler

Prof. Dr. Kemal BAKIR
Patoloji ve Sitoloji Laboratuvarı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SÖKÜCÜ
Patoloji ve Sitoloji Laboratuvarı