Sağlık Rehberi

Normal basınçlı hidrosefali

İleri yaşlarda, özellikle altmışlı yaşlardan sonra görülür.

Devamı
Baş Ağrısı

Baş ağrısı insanları etkileyen en yaygın ağrılı durumlardan biridir. Pek çok farklı tipi olan baş ağrılarının bazıları iyi huylu özellik sergilerken bazen ciddi ve yaşamı tehdit eden nedenlerle ilişkili olabiliyor.

Devamı
Elektromanyetik Aletlerin Sinir Sisteminde Oluşturduğu Görünmez Tehlikeler

Teknoloji her geçen gün yaşamımıza biraz daha fazla girmektedir. Birçok alanda kullandığımız teknolojik aletler, yaşam standardımızı yükseltirken diğer yandan yaydıkları elektromanyetik enerji ile sağlığımızı da tehdit etmektedir.

Devamı
Uyku bozuklukları

Toplumda sıkça görülen uyku bozuklukları, kişilerin yaşam kalitesini ciddi düzeyde etkilediği gibi birçok hastalığa da sebep olabilmektedir. Uyku bozukluklarının tanısında çeşitli tetkikler kullanılırken, doğru ve hızlı tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Devamı
Niçin unutuyoruz?

Unutkanlık bir hastalık bulgusu olabildiği gibi, herhangi bir hastalık olmadan da olabilir.

Devamı
Alzheimer hastalığı

Bunamanın en sık görülen tipi olan Alzheimer hastalığı günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize nöropsikiyatrik bulguların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği beyin hücrelerinde harabiyet ile giden bir hastalıktır.

Devamı
İskemik İnme (Beyin Damar Tıkanıkları) Beyin Enfarktüsü

İnme gelişmiş toplumlarda üçüncü ölüm, birinci sakatlık nedeni olan önemli bir hastalıktır. Halk inme risk faktörlerini ve inme semptomlarını pekiyi bilmemektedir.

Devamı
Epilepsi

Epilepsi hastalığı diğer kronik hastalıklardan farklı değildir.

Devamı
Demans (bunama)

Demans, beyin fonksiyonlarında kademeli kayıplara neden olan durumdur.

Devamı
Gerilim tipi baş ağrısı

Gerilim tipi baş ağrısı genellikle başın iki tarafında baskı veya sıkışma hissi şeklinde olan bir baş ağrısıdır.

Devamı
Parkinson hastalığı

Parkinson, beyinde dopamin üreten sinir hücrelerinin kaybı nedeniyle hareket bozukluklarına yol açan kronik ve ilerleyici bir hastalıktır.

Devamı
Multipl skleroz (MS) nedir, ne değildir?

Multipl skleroz (MS), bağışıklık sisteminin uygun olmayan yanıtına bağlı olarak merkezi sinir sisteminin farklı bölgelerindeki sinir kılıfının yıkılması ve çoğunlukla yeniden yapılması ile karakterize bir hastalıktır.

Devamı
Migren

Migren, ataklar şeklinde gelen, kendine özgü belirtileri olan baş ağrısı dönemleri ile karakterize bir durumdur.

Devamı