Sağlık Rehberi

Gergin Omurilik Sendromu

Genellikle çocukluk çağlarında rastlanan Gergin Omurilik Sendromu, omuriliğin omurgaya göre fazla büyümesiyle gerginlik oluşturmasıdır. Doğumsal olabileceği gibi omurgaya yönelik cerrahi girişimlerden sonra da ortaya çıkabilen bu hastalıkta erken tanı büyük önem taşır.

Devamı
Normal basınçlı hidrosefali

İleri yaşlarda, özellikle altmışlı yaşlardan sonra görülür. Hastanın adımları gün geçtikçe küçülür, dengesi bozulur ve sık sık düşmeye başlar. Giderek artan unutkanlığına idrar kaçırma eşlik eder. Tanı konulması sırasında alzheimer, depresyon, parkinson, multienfarkt demans gibi nörolojik hastalıklar da göz ardı edilmemelidir.

Devamı
Baş Ağrısı

Baş ağrısı insanları etkileyen en yaygın ağrılı durumlardan biridir. Pek çok farklı tipi olan baş ağrılarının bazıları iyi huylu özellik sergilerken bazen ciddi ve yaşamı tehdit eden nedenlerle ilişkili olabiliyor.

Devamı
Elektromanyetik Aletlerin Sinir Sisteminde Oluşturduğu Görünmez Tehlikeler

Teknoloji her geçen gün yaşamımıza biraz daha fazla girmektedir. Birçok alanda kullandığımız teknolojik aletler, yaşam standardımızı yükseltirken diğer yandan yaydıkları elektromanyetik enerji ile sağlığımızı da tehdit etmektedir.

Devamı
Uyku bozuklukları

Toplumda sıkça görülen uyku bozuklukları, kişilerin yaşam kalitesini ciddi düzeyde etkilediği gibi birçok hastalığa da sebep olabilmektedir. Uyku bozukluklarının tanısında çeşitli tetkikler kullanılırken, doğru ve hızlı tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Devamı
Niçin unutuyoruz?

Unutkanlık bir hastalık bulgusu olabildiği gibi, herhangi bir hastalık olmadan da olabilir.

Devamı
Alzheimer hastalığı

Bunamanın en sık görülen tipi olan Alzheimer hastalığı günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize nöropsikiyatrik bulguların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği beyin hücrelerinde harabiyet ile giden bir hastalıktır.

Devamı
İskemik İnme (Beyin Damar Tıkanıkları) Beyin Enfarktüsü

İnme gelişmiş toplumlarda üçüncü ölüm, birinci sakatlık nedeni olan önemli bir hastalıktır. Halk inme risk faktörlerini ve inme semptomlarını pekiyi bilmemektedir.

Devamı
Epilepsi

Epilepsi hastalığı diğer kronik hastalıklardan farklı değildir.

Devamı