• BEYİN OMURİLİK VE SİNİR CERRAHİSİ /
SKOLYOZ

Skolyozda (omurga eğriliği) erken tanı, tedavinin başarı şansını artırdığından büyük önem taşımaktadır

Skolyoz, röntgende görülen omurga düzlemindeki 10 derecenin üzerindeki şekil bozukluğudur.

Skolyozun görülme sıklığı yüzde 2-4 dolayındadır. Erkek çocuklara oranla kız çocuklarda yaklaşık 8-10 kat daha sık karşılaşılır.

BELİRTİLERİ VE SEBEPLERİ

Skolyozun belirtileri; yana doğru eğri omurga, öne-yana eğri omurga, sol ya da sağ omuzun öne çıkıklığı, kalça ve omuzdaki asimetri, birinci yanında ikinci bir eğriliğin mevcudiyeti, bel ve sırtta ağrı (birlikte ya da ayrı), yorgunluk hissi ve nefeste darlıktır.

Skolyozun doğumsal, tümör ya da enfeksiyon kökenli, spastik çocuk, nedeni bilinmeyen (idiopatik) vb. pek çok farklı sebebi vardır.

Skolyoz tiplerini ise şöyle özetleyebiliriz:

  • İdiopatik (Nedeni bilinmeyen) Skolyoz: Skolyozun en sık karşılaşılan tipidir.
  • Nöromusküler Skolyoz: İkinci en sık görülen skolyoz tipidir.
  • Konjenital Skolyoz: Üçüncü sıklıktaki skolyoz tipidir, doğuştan gelmektedir.

İDİOPATİK SKOLYOZUN DOĞAL SEYRİ

Skolyoz takibinde düzenli aralıklarla hastanın kontrole çağrılarak, röntgenlerle eğriliğin derecesinin ölçülmesi gerekir. Eğriliğin düzenli olarak artış gösterdiği ve başka nörolojik problemlerin çıktığı durumlarda cerrahi işlem planlanmalıdır.

KONJENİTAL SKOLYOZ VE KORSE TEDAVİSİ

Skolyoz tedavisinde hastaların çok az bir kısmının cerrahiye ihtiyaç duymakla birlikte çoğunluğunun takip, fizik tedavi ve korse tedavisi ile düzelebileceği unutulmamalıdır. Korseler günde ortalama 18-23 saat kullanılmalıdır. 35 derece ve üstü eğriliği olan hastalar tam zamanlı korse kullanmalıdır. Çocuklarda korse kullanımı büyüme tamamlanıncaya kadar devam etmelidir.

TEDAVİDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK FAKTÖRLER

Eğriliklerin ancak yüzde 10’ununda tedaviye ihtiyacı duyulur. Skolyoz tedavisinde planlama yaş, eğriliğin derecesi ve yeri, yetişkinlerde ağrının şiddeti gibi faktörlere göre hastaya özgü yapılır. Özellikle eğrilik derecesi ile ne kadar ilerlemiş olduğu dikkate alınır.

Eğrilikler, 45 ve 50 derecenin üzerindeyse cerrahi yöntemle tedavi edilmelidir. İleri derecedeki eğrilikler cerrahi yöntemle tedavi edilecekse, olumsuz etkileri artıracağından ve operasyon sırasında kan kaybının daha fazla olacağından eğriliğin fazla ilerlemesi beklenmeden harekete geçilmelidir.

Cerrahi yöntem olarak, gelişen teknoloji yardımıyla pedikül vidaları ya da hibrit sistemlerle omurga ve rodlar birbirine tutturularak omurga düzeltilmektedir.

Skolyozun takip ve tedavi sürecinde her aşamada düzenli yapılan egzersizler, sırt kaslarının güçlü tutulması, fiziksel direnci yükseltme ve formda olma çok önemli faktörlerdir.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Skolyoz Polikliniği, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Kliniği ile Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nin multidisipliner bir yaklaşımıyla kuruldu.

Bölgemizde skolyoz gibi büyük bir sağlık sorununun tedavisindeki eksiklik polikliniğimizin hizmete girmesiyle giderilmiş oldu. Tanı ve özellikle cerrahi tedavisi için zorlu bir süreç gerektiren skolyozda, donanımlı ve alt yapısı güçlü olan hastanemizde, aldığımız eğitimler ve başarılı ekibimizle hastalarımıza şifa olmaya devam edeceğiz.

Sosyal Medya

Güncelleme Tarihi:2023-08-10 11:57:19